top of page

Kontakta oss på LRCS

Tack för ditt meddelande!

20170218_095240.jpg

Kontakt oss på - LRCS

KONTAKTA NÅGON AV LRCS FUNKTIONÄRER

Föreningens huvud-E-post : info@lrcs.se

Styrelsen 2022/2023:

Ordförande : Tore Eriksson : ordforande@lrcs.se

Sekreterare : Gunnar Larsson : sekreterare@lrcs.se

Kassör : Mikael Wickman: kassor@lrcs.se

Ledamöter :
Ulrich Günter Hartmann, Johannes von Rosen och Edvin Wikström

Övriga funktioner:

Valberedning : Anders Odegran & Alexander Wikström

Revisorer :  Tony Sjöström & Lennart Kindholm

Funktionärer:

Webmaster : webmaster@lrcs.se

Webb: www.lrcs.se

Facebook: Finns en länk på startsidan!

Vill du vara delaktig och jobba för medlemmarna och föreningen? Hör av dig!!

Våra vän-klubbar är:
www.slrk.se

bottom of page