top of page

Sekretesspolicy

LRCS.SE

 

Land Rover Classic Sweden (nedan kallad “LRCS”) drivs av föreningen LRCS (802510-7833). Vi är angelägna om att skydda våra medlemmars personliga integritet och eftersträvar därför att upprätthålla högsta möjliga standard beträffande skyddet av personuppgifter. Därför åtar vi oss att följa denna sekretesspolicy (”Sekretesspolicyn”). I Sekretesspolicyn finns information om hur vi hanterar dina Personuppgifter, hur vi använder dem och hur vi skyddar dem.

 

Denna Sekretesspolicy är ett komplement till våra medlemsvillkor. För det fall det skulle föreligga motstridigheter mellan denna Sekretesspolicy och Villkoren, ska Villkoren äga företräde.

 

1.OM REGLERING AV HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

 

För de uppgifter som medlemmar lämnar och som är att betrakta som personuppgifter följer Föreningen GDPR (”General Data Protection Regulation”) som reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Alla personuppgifter som medlemmar lämnar till Föreningen inom ramen för LRCS kommer att behandlas av Föreningen i egenskap av personuppgiftsansvarig.

 

2. ALLMÄNT OM DINA PERSONUPPGIFTER

 

För att registrera dig som medlem på LRCS/WIX/SPACES måste du samtycka till att Föreningen behandlar dina personuppgifter, i enlighet med Villkoren och denna Sekretesspolicy.

 

”Personuppgifter” betyder i denna Sekretesspolicy all information genom vilken du direkt eller indirekt kan identifieras. Sådan information inkluderar, men är inte begränsad till, ditt användarnamn, din IP-adress, din inloggningsinformation, din e-post-adress och annan information genom vilken du kan identifieras.

 

Dina Personuppgifter behandlas i det övergripande syftet att tillhandahålla LRCS. En närmare beskrivning av syftet för behandling av dina personuppgifter framgår nedan i denna Sekretesspolicy. Genom att registrera dig som medlem samtycker du till att behandling av personuppgifter sker i sådana syften.

 

Uppgifter om hälsa, så som typ av funktionsvariation, är enligt Dataskyddsförordningen så kallade ”känsliga uppgifter” och för hantering av dessa uppgifter ska särskilt uttryckligt samtycke inhämtats. Därför måste du vid registrering uttryckligen ge ditt samtycke till hantering av uppgifter av denna karaktär om dig. Här kan du läsa mer om Dataskyddsförordningen, samtycke och definitionen ”känsliga uppgifter”.

 

Du har rätt att få reda på vilka Personuppgifter om dig som behandlas av Föreningen genom att skriftligen kontakta Föreningen (du finner kontaktuppgifter nedan). Du har även rätt att återkalla ett samtycke som du lämnat avseende behandling av personuppgifter som du tidigare lämnat till Föreningen. En sådan återkallelse kan dock innebära att du inte längre kan ta del av de tjänster som tillhandahålls genom LRCS. Återkallelse av samtycke ska ske skriftligen till den mailadress som anges i denna Sekretesspolicy.

 

3. INFORMATION SOM SAMLAS IN

 

Som användare ombeds du lämna information om dig själv när du registrerar ditt konto samt när du löpande uppdaterar din profil. Du väljer själv vilken information du vill dela med dig av, men en del av informationen är obligatorisk för att kunna skapa ett konto.

 

Följande samlas in som obligatoriska uppgifter:

a. e-mail-adress,

b. valfritt användarnamn och lösenord,

c. profilfoto och ev.

d. geografisk information markerad på kartvy.

 

Vi kan också samla in vissa valfria uppgifter, som exempelvis:

a. intressen,

b. språk

c. användarnamn på Facebook, Twitter, Instagram och hemsida/blogg och

d. en kortfattad egen beskrivning.

 

Personuppgifterna behandlas i syfte att:

a. du ska kunna logga in på ett säkert sätt,

b. du ska kunna skapa en profil i enlighet med LRCS:s syfte och funktionalitet,

c. du på ett säkert sätt ska kunna kontakta och bli kontaktad av andra av LRCS:s medlemmar och

d. möjliggöra för Föreningen att kontakta dig i ärenden som rör ändringar i tjänsten (som tekniska förbättringar eller andra uppdateringar), ge svar på något du frågat eller rapporterat samt vid enstaka tillfällen e-maila påminnelser om att uppdatera profilen och/eller enkätundersökning för att förbättra LRCS.

e. regelbundet via e-post tillhandahålla vårt nyhetsbrev med nyheter, relevant information om föreningen och uppdateringar. Du kan när som helst välja att avsluta ditt medlemskap genom att skicka oss ett mail till info@lrcs.se och be oss ta bort din mailadress från e-post-listan. Var noga med att ange vilken e-mail adress det handlar om och vilken kommunikation du inte längre vill ta del av.

 

4. HANTERA DIN PERSONLIGA INFORMATION

 

Som medlem i LRCS har du alltid möjlighet att, när som helst på egen hand, lägga till eller ändra dina uppgifter på ditt konto samt radera och ta bort dina uppgifter i samband med att du avslutar ditt medlemskap.

 

Genom tjänsten kan du själv radera din egen profil på egen begäran. Om något problem kvarstår, vänligen kontakta info@lrcs.se så hjälper vi till i ärendet eller med att radera kontot.

 

5. SÄKERHET

 

Vi värnar om din personliga integritet och ditt intresse av att dina Personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi tillämpar därför höga säkerhetsstandarder och gör vårt yttersta för att säkerställa hög datasäkerhet.

 

För att skydda den information som du väljer att dela med Föreningen och inom ramen för LRCS, vidtar vi flera säkerhetsåtgärder, bland annat följande:

a. SSL-certifikat krypterar och skyddar alla dataöverföring

b. Web-server med hög prestanda och säkerhetsskydd, hanteras i avtal med professionell och erfaren hostingleverantör

c. Implementerade rutiner för hantering av datauppgifter, så som lösenordshantering och rutiner för hantering av rapportering av profiler.

 

Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa av dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Sekretesspolicy. Internetsäkerhet är dock en komplex fråga och inget system kan anses vara 100 % säkert. Överföring sker således ändå på egen risk. Om en säkerhetsöverträdelse inträffar kommer dock LRCS att agera så fort som möjligt för att åtgärda problemet.

 

6. UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

 

Vi har en mycket strikt och tydlig regel om att vi inte, under några som helst omständigheter, säljer eller delar med oss av någon data från LRCS till utomstående parter, förutom om så krävs av oss enligt lag.

 

Föreningen kommer inte heller använda din e-mail-adress för oönskade e-mailutskick. E-mail som skickas från LRCS kommer ske helt i enlighet med denna Sekretesspolicy och Villkoren.

 

7. INFORMATION PÅ AGGREGERAD NIVÅ (EJ HÄNFÖRLIG NÅGON PERSON)

 

Föreningen kan komma att dela aggregerad demografisk information om medlemmar på LRCS med tredje-partsorganisationer och företag samt med myndigheter. Sådan information kan inte användas för att identifiera enskilda medlemmar. Informationen innehåller exempelvis statistik relaterad till datatrafik.

 

Föreningen kan också komma att dela information på aggregerad nivå med tredje parter som utför analyser för Föreningens räkning i syfte att förbättra de tjänster som tillhandahålls.

 

Aggregerad information kopplas inte till Personuppgifter, förutom för att identifiera medlemmar som använt tjänsten i strid med våra Villkor eller denna Sekretesspolicy.

 

8. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

 

LRCS kan komma att innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser varpå denna Sekretesspolicy inte gäller. Om du klickar på dessa länkar och därmed lämnar LRCS, är Föreningen inte ansvarig för hur dessa webbplatser hanterar din dataintegritet och den data du väljer att dela med dig av på dessa webbplatser. Vi rekommenderar dig att alltid läsa sekretesspolicys för de webbplatser du besöker.

 

9. COOKIES

 

Vi använder cookies enbart för att möjliggöra bättre funktion samt samla in statistik om användandet av LRCS. Du kan själv stänga av cookies i din enhet, men det finns då en risk att du inte kommer kunna använda LRCS fullt ut då. Att inte tillåta cookies kan orsaka att tjänsten inte fungerar som den ska till 100%.

 

10. ÄNDRINGAR

 

Föreningen kan, från tid till annan, ändra denna Sekretesspolicy. Alla ändringar träder i kraft per automatik trettio (30) dagar efter att de publicerats. Om vi gör ändringar i Sekretesspolicyn som bedöms vara nödvändiga för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller myndighets utlåtande eller beslut, ska den nya Sekretesspolicyn gälla omedelbart efter att den publicerats på vår webbplats.

 

11. TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

 

Svensk rätt ska vara tillämplig på denna Sekretesspolicy. Tvister i anledning av Sekretesspolicyn ska slutligen avgöras av svensk domstol, varav Göteborgs tingsrätt ska vara första instans.

 

12. KONTAKTINFORMATION

 

För att kontakta Föreningen är det lättast att skicka ett mail till info@lrcs.se

 

Om du vill skicka ett brev kan du göra det till:

Land Rover Classic Sweden

c/o Edvin Wikström /Sekreterare

Bränninge Gård 2
S-151 39 SÖDERTÄLJE

 

 

landrover22.jpg
bottom of page