top of page

Om LRCS

LAND ROVER CLASSIC SWEDEN

Org.nr: 802510-7833

Medlemsavgifter och andra betalningar sker till:

Bankgiro: 805-0379

Swish: 123 156 06 97

Föreningens Stadgar finns att ladda hem längst ner på  denna sida. 

Snabbinfo om vad "Land Rover Classic Sweden" är och står för

LRCS är en ideell sammanslutning av Land Rover-tekniskt och historiskt intresserade människor, med uppgift att verka för att gamla eller tekniskt intressanta Land Rover och Range Rover-modeller tillvaratas och bevaras.
Samt att kunskapsöverföring säkras både sinsemellan och nu och i framtiden.
Föreningen är religiöst och politiskt obunden och arbetar på ideell grund.
Föreningen skall uppfylla sitt ändamål genom att genom att uppmuntra intresset för underhåll,

användandet av och restaurering av klassiska Land Rover-modeller.
Föreningen skall genom teknisk rådgivning, tips om reservdelar,

erbjuda teknisk kunskap och i allt övrigt underlätta för

föreningens medlemmar i arbetet med sina Land Rover-bilar.
Föreningen skall samla dokumentation, historik och allt annat som annars kan gå förlorat. Särskilt viktigt är
kunskapsöverföringen till föreningens yngre medlemmar.

Personuppgiftspolicy för LRCS :  Föreningen upprättar medlemsregister endast offline och vid ansökan så samtycker du till att föreningen spar en viss mängd uppgifter om dig som medlem, dessa uppgifter används bara inom föreningen och delas ej med tredje part, du kan som medlem när som helst begära ut de uppgifter som finns om dig och även kräva att de raderas eller ändras.

Vill du och din klassiska Land Rover bli en del av denna förening?

Ansökan gör du på sidan "Medlemsansökan" och där fyller du i all den information som

föreningen behöver för att ta ställning till just din ansökan.

Vad innebär det att vara med i just denna förening då?

Det ska och bör ge dig möjligheten att hitta den gemenskap som man så många gånger

söker när man är intresserad av gamla bilar, teknik info och hjälp i att behålla dessa

klassiska bilar rullande även i framtiden.


Årsmedlemsskapet kostar 450:-, ansökan gör du här , Välkommen!

För mer info och regler, ladda ner ditt ex av föreningens stadgar

bottom of page